"Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši,
než-li je naděje."
Stefan Zweig
Telefon 416 536 998
 

Seznam smluvních zdravotních pojišťoven, se kterými má naše kardiologie uzavřenou smlouvu:

Logo Název Kód
  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211
  Vojenská zdravotní pojišťovna 201
  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven a stavebnictví 207
  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209
  Revírní bratská pokladna - zdravotní pojišťovna 213

 

Bohužel, vzhledem k tomu, že ze strany zodpovědných osob Všeobecné zdravotní pojišťovny (VPZ -111) a České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP -205) nebyla vůle uzavřít smluvní vztah s naší ambulancí, nemůžeme zatím o pacienty registrovaných u těchto zdravotních pojišťoven pečovat. Zástupci těchto pojišťoven zastávají názor, že v ústeckém okrese je kardiologických ambulancí k dispozici pacientům dostatek, a že poptávka po kardiologických vyšetření a dispenzarizaci pacientů vyžadujících kardiologickou péči, je dostatečně uspokojena. Nicméně nadále vyvíjíme veškerou snahu o to, aby byly smlouvy s těmito pojišťovnami uzavřeny. O event. pozitivním výsledku dalších jednání Vás budeme s radostí informovat na našich webových stránkách.

Pokud tedy jste pojištěnci VZP či ČPZP, pak Vás můžeme v současné době ošetřit či zaregistrovat k pravidelnému sledování pouze v případě, že u Vás dojde ke změně zdravotní pojišťovny a stanete se pojištěnci některé „naší“ smluvní pojišťovny.